Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. bola založená v roku 2007. Od roku 2008 začala vykonávať advokátsku prax za účelom efektívneho poskytovania komplexných právnych služieb pre svojich klientov. Zabezpečuje právne poradenstvo obchodným spoločnostiam, malým a stredným a v súčasnosti aj nadnárodným obchodným spoločnostiam ako aj podnikateľom v súvislosti s ich obchodnou činnosťou. Taktiež zastupuje záujmy fyzických osôb v bežných životných situáciách podľa ich individuálnych požiadaviek a potrieb na vysoko odbornej úrovni.

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach právneho poriadku SR. Špecializuje sa najmä na oblasť

Vyniká v oblasti masívneho vymáhania pohľadávok, ktorých súčasťou je aj zastupovanie klientov v prípade súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pod.

V danej oblasti poskytuje komplexné právne poradenstvo s efektívnym časovým harmonogramom vymáhania prevzatých pohľadávok.

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. spolupracuje aj s notárskymi, exekútorskými úradmi, znalcami a inými inštitúciami za účelom zabezpečenia promptného a kompletného právneho servisu pre svojich klientov.